Miljonprogrammet 2.0

Bostadsbristen är enorm i Sverige. I var och varannan storstad sitter ungdomar som är redo att skaffa sig ett eget boende. Problemet är att det inte finns några.
Sverige har problem med att i storstäderna finns inga lägenheter lediga – och i de avfolkade delarna av Norrland står husen tomma. Problemet är att jobben skapas i städerna och det är också därför politikerna måste se till att fler billiga lägenheter byggs. Det innebär också samtidigt att ungdomarna idag måste sänka sina krav lite grann. För ska det byggas billiga lägenheter, så är chansen större att lyckas med det om man bygger i utkanten av städerna. Men detta gör självklart att kommunikationerna måste bli ännu bättre till storstädernas utkanter.
Tittar vi på Stockholm investerar man idag stora pengar på att bygga ut både tåg- och tunnelbanelinjer. Man kommer också lägga 28 miljarder på Förbifart Stockholm, vilket kommer göra det lättare att ta sig längre avstånd i länet. Detta då man får bort en hel del av trafiken genom staden och det på det sättet blir lättare för bil och buss att ta sig fram på motorväg. Liknande projekt görs i de flesta större städerna i Sverige. Man bygger för framtiden.
Men nästa beslut måste vara att klubba ett Miljonprogram 2.0. Att förenkla lagar kring strandskydd och buller är en sak, men man måste våga ta ett stort beslut om själva byggandet av bostäder. Att detta inte gjorts tidigare är enligt mig mycket märkligt. Man får känslan av att de bostäder som byggs är främst menade för den svenska medelklassen.
Man har glömt bort att titta utanför staden för att hitta nya attraktiva områden. Istället pressar man in supermoderna lägenheter på dyr mark som sedan säljs för enorma pengar.
Det är dags för riksdagen att ta upp detta och komma fram till en hållbar lösning som löser bostadsbristen. Att klubba ett beslut om Miljonprogrammet 2.0 borde vara självklart. 1 av 5 vuxna ungdomar bor hemma idag och samtidigt som flyktingströmmen till Sverige är enorm.
Miljonprogrammet (1.0) pågick mellan 1965 och 1974 där ca 100 000 bostäder byggdes varje år. Enligt mig är dags för våra politiker att klubba ett Miljonprogram 2.0 där vi möter det behovet vi har de kommande 20 åren. Det byggs idag någonstans runt 29 000 bostäder per år. Boverket räknar med att det behövs minst 600 000 bostäder innan 2025.
Det är dags för politikerna att ta ett beslut nu.
Annons