Vi och Dom – Invandring och dess politik i Sverige

För inte allt för länge sedan fick jag frågan var alla flyktingar som kommer till Sverige ska ta vägen. Jag har tidigare skrivit om bostadsbristen i vårt land och den går ju på något sätt hand i hand med att en del av oss anser att invandringen har blivit ett problem. På samma sätt är arbetslösheten ett argument för vissa för varför vår generösa flyktingpolitik ska få ett slut. Jag ska här försöka presentera fakta kring invandringen – då argumenten som används allt för ofta är hämtade från tomma intet.

Bakgrund för invandring dess politik

På tidigt 1900-tal var det fritt fram att invandra till Sverige. Det vanliga var ju att folk emigrerade från Sverige till Amerika, men det fanns en liten ström av främst industrifolk från Storbritannien och Tyskland. Det fanns inget större politiskt intresse i detta och man behövde inte ens uppehållstillstånd för att få bosätta sig i Sverige. Det förekom dock att man utvisade zigenare – både de som kom till Sverige och de som var födda här,

På 30-talet demonstrerade Nationalsocialistiska partier i Malmö mot judar och ville få dem utvisade. Och vid ett tillfälle satt det faktiskt tre stycken ledamöter för ett starkt pronazistiskt parti i riksdagen. Dessa personer var dock avhoppare från Allmänna valmansförbundet (idag Moderaterna) och blev av med deras platser vid nästa val. Någon större invandring kan man ju inte tala om under denna tid, och efter 2:a världskriget var det ju främst flyktingar från våra grannländer som det handlade om.

På 50-, 60- och 70-talet så åkte vi från Sverige på rekryteringsresor till framförallt Italien, Grekland, Jugoslavien och Turkiet för att få människor att flytta hit och börja jobba här. Det var stort behov av arbetare inom främst industrisektorn.När konjunkturen sedan vände ner och samma arbetskraft inte behövdes längre åkte en del hem till sin hemländer igen. En del blev kvar i Sverige.

På 90-talet kom människor främst från krigets Jugoslavien.

1991 kom Ny Demokrati in i riksdagen med 6,7 % och 25 mandat. Partiet stod för en mer restriktivare politik för invandring. Och även om Bert Karlsson idag säger att invandring inte var deras huvudfråga, så var det ändå så de flesta av deras väljare uppfattade dem. Redan vid nästa val åkte dock Nya Demokrati ur riksdagen.

Sverigedemokraterna föddes ur Vit Makt-rörelsen och BSS (Bevara Sverige Svenskt) 1988 med medlemmar allt ifrån gamla tidigare SS-soldater till unga nynazister. Det var inte ovanligt att partiets medlemmar marscherade i uniformer (likt de tidiga nazisternas SA) ända fram till 1996 då det förbjöds av partiledningen. Enligt tidskriften Expos ”vitbok” om Sverigedemokraterna var mer än 60 procent av ledamöterna i partistyrelsen mellan 1989 och 1995 kopplade till nazistiska grupper – före, under eller efter sin tid i SD. Partiets politik har från början främst gått ut på att ta debatten kring invandring med en nationalistisk touch.

Under åren från det att SD bildades och växt sig till Sveriges tredje största parti så har över 1,5 miljoner kommit som invandrare till Sverige. Det ska tilläggas att en del av dessa är svenska medborgare som tidigare valt att flytta, men det är främst invandring i form av flyktingar från krigshärjade länder. Man kan ju lätt säga att SD:s framgång växt ju mer invandrare som kommit till Sverige. Vi ska dock inte glömma att det först 2010 som SD kom in i riksdagen.

Det är också först 2010 som vi på allvar får en rejäl debatt kring invandring i Sverige.

Religion

Många anser att ett av de stora argumenten till att stoppa invandringen i Sverige är religion. Jimmie Åkesson har sagt att ”Om vi vill slå vakt om de värderingar som är förhärskande i Sverige måste därför den muslimska invandringen stoppas.” Detta är en av orsakerna till varför SD är emot invandring överhuvudtaget. De stora konflikterna i världen idag är främst i mellanöstern och i de muslimska länderna i Afrika. Men låt oss kika lite snabbt på hur invandringen såg ut under 2014. Räknar man bort återvändande svenskar så ligger Syrien på första plats. Syrien är ett land där ca 15 % är kristna. Så låt oss utgå ifrån att kring 15 % av de 26 133 personerna som kom till Sverige 2014 därmed är kristna. På andra plats hittar vi Eritrea med 5 322 personer. I Eritrea är invånarna ca 50 % kristna och 50 % muslimer. På tredje plats kommer det katolska Polen med 5 138 personer. Somalia kommer på fjärde plats med 4 372 personer. I Somalia är det så gott som uteslutande Islam som är religion. Därefter kommer Afghanistan som också är ett land med i princip bara muslimer. På nästa plats har vi Irak som har ca 3 % kristna och resten muslimer i sitt land. På de närmsta 10 platserna hittar vi bara Iran som är ett muslimskt land. Från Topp 20 länderna så är det ca 2/3 muslimer och 1/3 som tillhör någon annan religion.

Ibland få man bilden av att de som debatterar mot invandring har bilden av att det bara är muslimer som kommer till Sverige. Detta är ju uppenbarligen inte sant. Lägg dessutom till att precis som Kristendomen är Islam uppdelad i flera olika sätt att utöva sin tro på.

1930 fanns det 15 muslimer i Sverige. Idag är det över 500 000 muslimer. Dock är det bara ca 150 000 som är praktiserande muslimer, d v s går till moskén. Det är svårt att säga exakt hur många moskéer det finns i Sverige. Detta då det finns s k ”källarmoskéer” på en mängd platser i Sverige. Men det rör sig antagligen om ca 250 lokaler, stora som små.

Vidare är det ca 300 000 som tillhör frikyrkorna i Sverige, ca 130 000 som tillhör den kristna ortodoxa kyrkans olika delar, ca 100 000 som tillhör den katolska kyrkan, ca 10 000 definierar sig som praktiserande judar och ca 5 000 räknas vara organiserade buddhister.

Det finns ca 3 300 kyrkor i Sverige och ca 6,3 miljoner är medlemmar. Dock är de som praktiserar den svenska kyrkans tro mycket få. Antalet aktiva utträden är varje år ca 50 000 st och förra året backade Svenska kyrkan medlemmar med ca 60 000 om man räknar in döpta + vuxna inträden – döda.

Vi kan konstatera att de muslimer och de med andra religioner till stor del är minst lika sekulära som vi svenskar.

Arbetsmarknaden

I Sverige är idag ca 7 % arbetslösa. Arbetslösheten hos utrikesfödda män och kvinnor 20-64 år ligger på ca 15 % enligt siffror från SCB. Samtidigt är det dock stor del av de utlandsfödda som står utanför arbetskraften. De som räknas stå utanför arbetskraften är de som varken är sysselsatta eller arbetslösa, d v s de kanske studerar eller är föräldralediga o s v. Där kan man notera att det är ca 25 % av de utlandsfödda kvinnorna som står utanför arbetsmarknaden helt och hållet. Utrikesfödda män ligger på ungefär samma nivå som inrikesfödda kvinnor. Därav är ju debatten om att det är fel att det är mest män som kommer till Sverige ganska sjuk, då det uppenbarligen de som bidrar på arbetsmarknaden. Sedan ska ju självklart tilläggas att de flesta familjer som kommer till Sverige är barnfamiljer där kvinnan i familjen är hemma med barnen. Tittar man på inrikesfödda är det fler med i åldern över 45 år vilket gör siffrorna svåra att använda sig av i en debatt om invandring.

Problemet är snarare att inte alla bidrar till vårt samhälle på något sätt efter några år. Enligt undersökningar tar det i snitt 7 år för en invandrare att få sitt första jobb. Hälften av männen har fått ett jobb efter 5 år. 1/3 av kvinnorna ha fått ett jobb efter 5 år. Där kan man ju lätt tycka det handlar om lathet, men i verkligheten skapas allt för lite jobb för invandrare. Dessutom finns andra utmaningen. När Borlänge kommun kartlade sina nyanlända för några år sedan visade det sig att 53 % av dem var analfabeter.

Bostadsmarknaden 

Det byggs idag ca 15 000 nya bostäder varje år. Samtidigt var det ca 150 000 människor som valde att flytta eller fly till Sverige under 2014. Lägger man också till alla svenska ungdomar som är redo att flytta hemifrån så ökar siffran på människor som behöver bostad. Med de fakta kan man ju bara göra en slutsats, och det är att bostäderna inte räcker till.

Men vi ska försöka titta extra noga på dessa fakta. Enligt färska undersökningar flyttar svenska ungdomar hemifrån först av alla i hela EU. Vid i snitt 19,6 års ålder flyttar den svenska ungdomen hemifrån. Dessutom har snittåldern under de senaste åren gått nedåt vilket är ett tecken på att svenska ungdomar inte kan flytta hemifrån blir mer av en myt. Dock ska tilläggas att ungdomar utanför storstäderna flyttar hemifrån tidigare, ibland redan i gymnasieåldern. Det är främst i de större städerna som problemet med inga bostäder till ungdomar finns. Därmed kan vi avskriva att svenska ungdomar inte får lägenheter p g a invandring som en osanning trots att t ex Stockholm har problem. Dock tror jag att många ungdomar idag vill ha ett ”bra läge” för sin första bostad och därmed inte tar vad som helst. Detta har jag dock inga som helst fakta på.

Under förra året angav 42 av landets 290 kommuner att de hade problem med outhyrda lägenheter. Man räknar med att det är ca 10 000 hyreslägenheter i allmännyttan som står tomma. Det har också blivit vanligt att man river hyreshus i mindre orter då de har stått tomma i flera år. T ex har under 10 år ca 1300 lägenheter försvunnit genom rivningar i Karlskoga då de varit tomma under flera år. Det är samma sak i flera andra svenska orter såsom Ronneby, Mönsterås, Älvkarleby, Sorsele, Vansbro, Hagfors och listan bara fortsätter. Dock löser dessa småorter inte bostadsbristen i storstäderna där folk redan har ett arbete och familj de ej vill lämna, men uppenbarligen finns det lägenheter till människor som vill starta ett nytt liv i vårt land. Och med dessa nya invånare bör ju också arbetstillfällen tillkomma i dessa orter. Samtidigt blir det en enorm utmaning för småorter att ta emot nyanlända.

Bidrag

Det finns en stor myt om hur stora bidrag de invandrare som kommer till Sverige får. Vi ska självklart hålla isär orden invandrare och flykting, men då det är svårt att dra gränsen använder vi oss av ordet invandrare. Går man in på Migrationsverkets hemsida kan man se det Ekonomiska stöd som du kan ansöka om i Sverige när du bor på ett gruppboende.

Migrationsverkets Ekonomiska stöd

På boenden där fri mat ingår är dagersättningen:

 • 24 kr/dag för vuxna ensamstående
 • 19 kr/dag per person för vuxna som delar hushållskostnader
 • 12 kr/dag för barn t.o.m. 17 år (från och med tredje barnet halveras dagersättningen)

På boenden där mat inte ingår är dagersättningen:

 • 71 kr/dag för vuxna ensamstående
 • 61 kr/dag och person för vuxna som delar hushållskostnader
 • 37 kr/dag för barn 0–3 år
 • 43 kr/dag för barn 4–10 år
 • 50 kr/dag för barn 11–17 år (från och med tredje barnet halveras dagersättningen).

Förutom mat ska dagersättningen också räcka till kläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter.

Bostadsersättning

Om du har blivit erbjuden eller fått ett arbete, kan du ansöka om bostadsersättning. Det gäller om anställningstiden är längre än tre månader och du måste flytta till en ort där Migrationsverket inte har några bostäder att erbjuda. Bostadsersättningen är:

 • 850 kr/månad för familjer
 • 350 kr/månad för ensamstående

Vi kan därmed snabbt räkna ut vad en familj som sökt asyl för när de kommer till Sverige. En familj med 2 vuxna och 4 barn under 17 år skulle då på ett boende där mat serveras få 86 kr om dagen. Det är ca 2 500 kr i månaden. På ett boende där mat inte ingår skulle samma familj få ca 9 000 kr i månaden beroende på barnens ålder. Detta ska då räcka till mat, kläder, sjukvård, fritidsaktiviteter o s v.

Asylprocessen brukar ta mellan 3-6 månader och under den tiden betalas denna ersättning ut till de som sökt asyl med vissa motkrav så klart. Motkraven handlar framförallt om att inte försvåra asylprövningen.

Blir sedan din prövning godkänd för du tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i Sverige. Då är det dags att gå till Arbetsförmedlingen och lägga upp en plan för att komma ut i arbetet. Under tiden du försöker komma ut i arbete får du en så kallad etableringsersättning från Försäkringskassan.

Försäkringskassans Etableringsersättning

Man kan som mest få 4 500 kr i etableringsersättning. Du kan också ansöka om bostadsersättning om du bor ensam, vilket är en maxsumma på 3 900 kr. Motkraven för dessa ersättningar är självklart att man följer den planen som man tillsammans lagt med Arbetsförmedlingen för att så fort som möjligt komma ut i arbetslivet.

Dessa summor ligger under de summor man får om man går och får ekonomisk hjälp hos Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen Riksnorm för försörjningsstöd

Brottslighet

Brott och invandring är svårt att diskutera tillsammans. Detta då invandrare är en grupp bestående av allt ifrån amerikaner till iranier och somalier. Det är en bred grupp att prata om i detta ämne, trots det görs det hela tiden. Låt även mig försöka mig på denna diskussion.

Intressant aspekt i detta är att 3,5 gånger vanligare att män misstänks brott än kvinnor. Det är 6,1 gånger vanligare att personer från familjer som haft socialbidrag misstänks för brott än personer från familjer som inte haft det. Det är också 5,7 gånger vanligare att en person som inte avslutat sina gymnasiestudier blir misstänkt för brott än en person som gått ut gymnasiet. Det är 2,5 gånger vanligare att en person som är född i utlandet av utländska föräldrar misstänks för brott jämfört med en person född i Sverige av svenska föräldrar.

De flesta rapporter de senaste 10 åren säger också att ju längre person som är födda i ett annat land har varit i Sverige, desto lägre är deras brottslighet.

Vad säger du dessa fakta?

För det första säger de ju ju sämre ställt du har det i hemmet, desto större risk att du gör brott. Ungdomar, invandrare såsom födda svenskar med svenska föräldrar, som bor i segregerade områden är överrepresenterade i brottsregistret.

Det är större chans att du någon gång varit misstänkt för ett brott om du kommer från de stadsdelar som räknas som Sveriges mest segregerade och de med störst sociala problem.

Sammanfattning

Det jag egentligen vill säga med detta är att jag tycker att debatten om invandring och integration måste föras. Det ska inte krävas att ett parti med rötter i svensk rasism och nazism ska vara de enda som för en debatt om detta. Det kan inte vara meningen att ett sådant parti ska växa på bekostnad av att andra inte vill eller vågar ta upp denna fråga.

Jag anser att medmänsklighet och empati är enormt viktigt. Men jag anser också att det inte har något med debatten att göra. Vi kan ha debatten och ändå visa empati. Vi måste se på fakta för att kunna lösa de problem som kan uppstå i samhället. Vi måste våga använda oss av fakta för att förbättre för integrationspolitik.

Jag tänker inte göra några större sammanfattningar av all denna fakta, utan överlåter det till var och en av er. Vi kan dock konstatera följande:

 • Det är inte bara muslimer som kommer som invandrare till Sverige
 • Det är oerhört svårt att slå sig in på den svenska arbetsmarknaden
 • Det finns bostäder i mindre orter runt om i Sverige trots att storstäderna har bostadsbrist
 • En invandrarfamilj får inte mer bidrag än en en svensk familj får hos Socialstyrelsen
 • Det är större chans att du gör brott om du är uppväxt i en familj som haft ekonomiska eller sociala utmaningar under din uppväxt

Skriv gärna din sammanfattning kring detta som kommentar till denna sida.

http://emoshkriver.wordpress.com

Annons