Vet vi bättre?

Det verkar som om Sverige har fallit in i någon sorts missnöjdshets.
Är det inte en själv man är missnöjd med är det politikerna som trevande försöker ta de rätta besluten för att kunna styra vårt land.
En sak kvarstår dock. Att trots att mycket pekar på att våra utbildningar har försämrats markant under 20 år, så anser vi alla att vi kan bättre än de som har uppgiften och utbildningen att lösa problemen i vårt samhälle.
Förr i tiden valde man att rådfråga experter. Dessa experter hade ofta högsta utbildning och var enormt pålästa. De flesta lyssnade och respekterade dessa personer.
Idag har det svängt om, och det är mer vanligt att det är andra personer som blir tillfrågade att yttra sig om olika saker.
Självklart ska alla i vårt samhälle få yttra sig, men ibland saknar jag analysen av en person som har alla fakta.
Det är idag större chans att få höra Henrik Schyffert om invandrarpolitik än invandrarna själva eller någon som forskat på detta. Det är samtidigt större chans att man hör Clara Henry uttala sig om feminism än de som jobbar med det dagligen.
Att rådfråga politiker blir allt mer ovanligt.
Och jag förstår varför…
När Magdalena Andersson stod i TV i veckan och skulle försöka förklara hennes, regeringens och finansdepartementets hållning till den förmodade bostadsbubblan och räntorna så kändes det som typiska politikersvar.
D v s i princip inga svar alls. Så här i efterhand förstår jag inte ens varför hon var där.
För att politikerna ska förändra det förakt från folket som de själva byggt upp måste de få fram mer färgstarka personer.
Att man alltid är korrekt och aldrig pratar sina egna känslor hör till det gamla Sverige.
Idag behöver vi politiker som uttrycker sig på samma sätt som folket, inte som försöker linda in allt i någon sorts osammanhängande snack utan svar. Vi måste förstå vad våra politiker pratar om.
Språket är enormt viktigt där.
Centerpartiets Niels Paarup-Petersen är ett lysande exempel i detta klipp.
Jag är helt övertygad om att detta är ytterligare än anledning till varför Sverigedemokraterna ökar så mycket. De pratar så att vi förstår.
Antagligen föra att de inte är stöpta i den politiska formen.
I dagens läge anser vi oss kunna bättre än de politiker som styr Sverige. Och även om vi inte anser oss ha mer kunskap än en professor, så tycker vi att vi har bättre lösningar på saker.
Annons