Fråga Coachen: Hur Ska Jag Kunna Förlåta?

Fråga:

Jag har stora problem med att kunna förlåta en person. Jag vet att man måste förlåta men den personen har gjort så mkt skada att jag undrar själv om jag ens vill förlåta.

Svar:

Det finns otroligt mycket att säga om förlåtelse. Du har förlåtelse mellan människor. Du har förlåtelse mellan människor och Gud. Du har förlåtelse som handlar om det som går att förlåta. Du har förlåtelse som handlar om det som är oförlåtligt. Du har förlåtelse som också inbegriper en försoning. Och du har förlåtelse som sker utan medverkan av båda parter. Du har det faktum att Gud har förlåtit oss allt, genom att offra sin son Jesus.

En viktig sak i det du skriver är att du förstår att förlåtelse är ditt eget val. Det finns ingen som kan tvinga dig att förlåta och det finns ingenting som kan hålla dig tillbaka om du vill förlåta. Det du står inför är ett vägskäl där både att förlåta och att inte förlåta har sin egen uppsättning med utmaningar som kan vara mer eller mindre svåra. Skillnaden ser du först i slutet av vägarna.

Vägen ”att inte förlåta” kan kortsiktigt kännas som en enklare väg. Du behöver bara fortsätta som det är just nu och hålla fast vid allt det som du kommit fram till. Men du kommer inte att utvecklas och den vägen bara håller på och håller på och tar egentligen aldrig slut. Väljer du den vägen, så borde det innebära att du räknar med att själv aldrig göra något som behöver förlåtas?

Vägen ”att förlåta” kan vara mödosam och kräva både mod och självrannsakan. Men den kommer att leda dig till frihet och större mognad. Dessutom ger det dig också en större frihet och insikt i att du förvisso inte är felfri, du kan begå både små och stora fel. Men du vet också om att du kan bli förlåten.

Att förlåta är inte bara att släppa den som orsakat skadan fri, utan i allra högsta grad om att du själv blir fri. Frågan du bör ställa dig till att börja med är vilken slags person du vill vara? Vill du vara någon som släpar på ditt förflutna och låter det påverka alla dina val, eller vill du vara fri att välja i alla situationer?

I svaret till dig, så har jag valt att ge dig praktiska tips som jag hoppas kan hjälpa dig att kunna förlåta. Jag understryker redan här att jag i mitt svar utgår ifrån vad du kan göra, som ska förlåta, inte vad den ska göra som behöver bli förlåten. Det är viktigt, för den enda du kan jobba med, det enda du kan göra, är det som du har 100 procent kontroll över. Och det är bara ditt eget agerande, dina reaktioner på det andra gör och ditt fokus som du kan ha 100 procent kontroll över.

Förlåtelse är en process där varje steg har sin utmaning. Svara på frågorna i varje steg, så hoppas jag att det hjälper dig att komma fram till hur det ska vara möjligt för dig att förlåta.

 1. Själva händelsen som utlöser behovet av förlåtelse.

Det är minst två aktörer i en händelse som behöver bli förlåten. Den som har begått handlingen och den som blir lidande.

 • Ett mönster? En del saker gör man utan att ha för avsikt att skada någon annan, men det blir så ändå. Det kan vara ett mönster hos den personen som orsakar händelsen. Ett exempel är när man alltid är sen eller aldrig riktigt bestämmer sig för en tid när man ska ses. Eller att man har en ovana i att vara ironisk.
 • Det kan vara avsiktligt och överlagt. Att man planerar för och genomför en handling, trots att man är medveten om konsekvenserna.
 • Situationsbundet? Det kan också vara något man gör som man troligtvis aldrig skulle ha gjort om det inte vore för att man befinner sig i en alldeles speciell situation. Jag tänker till exempel på att en del människor reagerar med att låta sin frustration och ilska gå ut över andra när de är stressade, till exempel.
 • Drabbar det dig personligen? Den som blir drabbad av händelsen behöver också fundera över om konsekvenserna av handlingen är direkt riktat mot dig som person, om det är något som skulle ha inträffat om du inte var där och om det verkligen är så att du blir personligen drabbad.
 • Kunde du gjort annorlunda? Är handlingen direkt riktad mot dig så kan du fundera över om du hade kunnat göra något för att förhindra att det inträffade. Ibland har vi större påverkan än vi tror på en situation – ibland kan något vi säger eller gör till och med vara den utlösande faktorn – och kunskapen om att du kunde ha gjort på något annat sätt kan underlätta för dig att förlåta.
 • Oberoende av dig? Hade det spelat någon roll om du var där eller inte? Om svaret är ja, det hade inte spelat någon roll om du var där, så är handlingen inte riktad till dig personligen. Då är det något som har hänt som behöver lösas inom den personen. Kanske kan det vara enklare för dig att förlåta om du förstår att det som har hänt kanske egentligen innebär störst lidande för den andre?
 • Angår det dig? Människor som drar på sig olycka på olika sätt kan ”spilla över” sin bad will på dig, precis som det också är tvärtom att människor som har framgång också spiller över sin good will på dig. Om det i det här fallet är så att den andra personen har gjort något som offentligt ser illa ut, men som egentligen inte drabbar dig personligen, så kanske du kan förlåta för att det i själva verket aldrig var du som blev skadad.

 2. Acceptera det som har hänt.

Hur kunde du? Hur kunde det hända? Det är vanliga frågor som ofta ältas och ältas i en förlåtelseprocess. Det är som att själva besvikelsen över att det kunde hända är själva händelsen. För att kunna förlåta behöver du kunna acceptera att det har hänt. Alltså: Okej, det var det här som hände! NU är utgångspunkten. Vart vill du gå från NU? Nu när du vet att det här har hänt och att det kunde hända och att den personen som orsakade händelsen också var kapabel att göra det – vad gör du med den informationen

3. Förlåta personen som har begått handlingen.

En sak som jag tror att vi alla är överens om, det är att vi alla har gjort fel någon gång, saker som vi ångrar. Vi har ett talesätt som är ”det gäller att skilja på sak och person”. Tanken med det är att skilja på det som en människa har gjort och vem personen är som har begått handlingen. Frågan som du kan ställa dig här är om det som personen har gjort på något sätt förändrar honom eller henne? Eller är personen fortfarande samma, men din bild av personen har förändrats?

4. Förlåta dig själv för att du kunde bli utsatt för handlingen.

Ibland är handlingen svår att förlåta, för att du själv blev indragen och lät dig drabbas av den. Kanske till och med blev en aktiv del av den. Att du kanske upplever att du blev förledd till att göra saker du aldrig gjort annars? Eller du kanske känner dig lurad?

5. Släppa taget om händelsen och låta den få rätt proportioner.

 • Att inte förlåta innebär att du inom dig kommer att bära en outredd fråga eller en outredd konflikt. Varje gång som du kommer att tänka på den här personen eller på konflikten, så kommer det utlösa en känsla hos dig, en bitterhet, irritation eller ilska. Det blir som ett virus som utlöses när namnet nämns.
 • Att inte förlåta innebär också att allt som förknippas med den här händelsen blir besudlat. Oförrätten har en tendens att växa sig till allt som har med den personen att göra. Att du börjar tänka att ingenting med den här personen i minnet har blivit rätt, även om kanske det bitvis varit väldigt bra.
 • Att inte förlåta tillåter dig att odla en ilska och ett hat mot den här personen som kan växa sig starkare även till andra situationer och människor. Det kan odla en misstro som är helt onödig. Det hindrar dig också att vara fri i dina val i framtiden.

Förlåtelse handlar om att släppa taget om det som har hänt. Att låta det falla i glömska. Att gå vidare.

Därför är förlåtelse inte bara något du gör för att lindra lidandet hos den som har bett om förlåtelse, utan för din egen skull. För att du ska bli fri i dina val inför framtiden.

Be Gud hjälpa dig i varje steg i processen. Även om det kan kännas helt omöjligt för oss att förlåta, så är allt möjligt för Gud.

Hoppas att du får nytta av det här svaret! Berätta gärna hur det har gått! Du träffar mig på Facebook, Twitter och Instagram.

Gud välsigne dig

Cecilie Östby
Bibeln Till Alla

Annons

En kommentar

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s